Opetussuunnitelma

  1. KOULUN TYÖN PERUSTA
  2. KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS
  3. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET
  4. KASVUN, OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA
  5. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS
  6. ARVIOINTI
  7. OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT
  8. OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄT SUUNNITELMAT
  9. LIITTEET (pdf)